ERVARINGEN MET KWALITEITEN BETREFFENDE DE MODERNSTE MILIEUTECHNOLOGIE

De nieuwe serie Free Flow 2014 (FF14 + FF15) verbindt geteste kwaliteiten met de modernste milieutechnologie.

Als volwaardige houtverwarming geconcipieerd – en ook vaak als enige verwarmingsbron gebruikt en getest – was de Free Flow warme luchtkachel altijd al in staat, ruimtes snel en gelijkmatig te verwarmen. Met behulp van de in de verbrandingskamer gebruikte ChimCat® katalysator en de huidige driestaps verbrandingsluchttoevoer verbrandt de FF14 zo schoon en efficiënt als nooit te voren. Het rendement werd nog een keer duidelijk naar 80% verhoogd, wat een geringer houtverbruik bij gelijkblijvende verwarming tot gevolg heeft.

DE CHIMCAT® KATALYSATOR

Om te voldoen aan de eisen van de eerste BImSchV (1. Bondsemissiebeschermingsverordening) en andere Europese resp. nationale regelgeving betreffende de emissies van brandhoutkachels wordt in elke Bullerjan het luchtkachels een katalysator gebruikt. De katalysatormodule is in plaats van de anders gebruikelijke verwarmingsgaskeerplaat gemonteerd. Door de montage van de katalysatormodule worden de emissies voor wat betreft koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof tot 90% gereduceerd.

De Chimcat katalysator verlaagt de milieuschadelijke emissies van koolmonoxide en koolwaterstoffen veilig en duurzaam. Fijnstof wordt effectief uit de uitlaatgassen gefilterd en door de zeer hoge temperatuur in de katalysatormodule vrij van verbrandingsresten naverbrand.

BEVORDERD DOOR DE BONDSSTICHTING MILIEU (DBU)

De ontwikkeling van deze katalysator voor de Free Flow door de Dr. Pley Environmental GmbH werd door de Duitse milieustichting (DBU) verplicht gesteld en de lage emissiewaarden en hoge rendementen van het geaccrediteerde Duitse testinstituut DBI-Gti in Freiberg werden getest en bevestigd.

DE FUNCTIEWIJZE VAN DE CHIMCAT® KATALYSATOR

De catalysatormodule bestaat uit drie katalysatorcassettes, die boven elkaar zijn bevestigd en door de afvoergassen worden doorstroomd. De katalysatorcassettes zelf bevatten een keramisch stortgoed, dat catalysis bedekt is met edele metalen.

Door de catalysische laag wordt de activeringsenergie van de oxydatie van koolmonoxide en koolwaterstoffen tot kooldioxide en water verminderd. Dat betekent, dat deze reacties sneller dan bij een vergelijkbare temperatuur zonder katalysator verlopen. Daardoor worden de emissies die schadelijk zijn voor het milieu van koolmonoxide en koolwaterstoffen duurzaam en zeker verlaagd.

Het stortgoed in de katalysatorcassettes dient ook als filter. Het stof dat bij de verbranding van hout ontstaat bestaat voor een groot deel uit niet verbrande koolstof (roet). Deze wordt door de filterwerking van de cassettes tegengehouden en door de zeer hoge temperatuur in de catalysatormodule bezinkselvrij naverbrand. Daardoor worden door de catalysatormodule ook de emissies van fijnstof duurzaam en zeker gereduceerd.

De katalysator zelf is onderhoudsarm. Hij moet echter regelmatig van eventuele residuen (as) worden gereinigd. Daarom neemt men voorste afdekplaat eraf en trekt de catalysatormodule uit de kachel. De cassettes kunnen gewoon uit de module worden gehaald en met een borstel of een afzuiger van eventuele residuen worden gereinigd.