WETTELIJK VRIJWARING, GARANTIE EN OPTIES VOOR DE VERLENGING VAN DE GARANTIE

Bullerjan® staat al jaren goed bekend voor wat betreft de constructie en vervaardiging van hoogwaardige schoorsteenkachels en de bijbehorende accessoires. Vooral voor wat betreft de keuze van de materialen, die bij de vervaardiging van de kachels worden gebruikt en het verwerken ervan, gaan wij uit van een kwaliteitsstandaard die hoger is dan gebruikelijk.

Behalve de wettelijk voorgeschreven vrijwaring geeft Bullerjan GmbH u een garantie op de kachelromp voor een periode van twee jaar.

Om deze garantie te verlengen met nog eens 3 of in totaal 5 jaar, hoeft u alleen maar uw product bij ons te registreren.

Niet onder de garantie vallen:

  • Brandruimtebekleding Vermiculite
  • Katalysator
  • Aan slijtage onderhevige delen zoals bijvoorbeeld afdichtingen, uit glas bestaande onderdelen enz.
  • Gebruikssporen / lakschades
  • Schade door ondeskundige montage of ondeskundig gebruik van de kachel niet in overeenstemming met de handleiding.
  • Beperkte of verkeerde functie door plaatselijke omstandigheden (bij voorbeeld door een niet goede trek van de schoorsteen)

Wanneer er sprake is van een klacht moet u contact opnemen met de dealer, waar u uw kachel hebt gekocht. Mocht men u daar niet verder kunnen helpen, kunt u te allen tijde direct contact met ons opnemen
U bereikt ons onder tel. +49 (0)5136 9775 – 49 of per E-Mail: info@bullerjan.com